TV& VIDEO

tăng năng suất

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Lào Cai

VTV.vn - Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Tượng 1 - Tượng 3, xã Hợp Thành, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.