TV& VIDEO

tăng trưởng kinh tế châu Á

Việt Nam trong nhóm nước dẫn đầu tăng trưởng kinh tế châu Á

Việt Nam trong nhóm nước dẫn đầu tăng trưởng kinh tế châu Á

VTV.vn - Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang nắm lấy vai trò dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á.