TV& VIDEO

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm là 7,4%

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm là 7,4%

VTV.vn - Để đạt được tăng trưởng kinh tế cả năm là 6,7%, 6 tháng cuối năm 2017 phải phấn đấu đạt trên 7,4%.