TV& VIDEO

tăng trưởng kinh tế Trung Quốc

Trung Quốc cam kết duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế

Trung Quốc cam kết duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế

VTV.vn - Trung Quốc có đủ niềm tin và khả năng để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức từ trung bình đến cao.