TV& VIDEO

Tăng trưởng tín dụng 2015

Tăng trưởng tín dụng 2015 có thể đạt 18%

Tăng trưởng tín dụng 2015 có thể đạt 18%

VTV.vn - Theo dự báo của Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, năm 2015, tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 18%.