tảo hôn

Vấn nạn tảo hôn ở vùng sâu Giai Lai

Vấn nạn tảo hôn ở vùng sâu Giai Lai

VTV.vn - Vấn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đã và đang tồn tại trong một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn Tây Nguyên.