tạo màu cho măng tươi

Giao diện thử nghiệm VTVLive