TV& VIDEO

tập đoàn bán lẻ

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài

VTV.vn -Sáng 27/3, tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ đại diện Hiệp hội giới chủ Pháp (MEDEF) - một mạng lưới hàng đầu của các doanh nghiệp tại Pháp.