TV& VIDEO

tập đoàn bán lẻ

"Đại gia" bán lẻ Sears Canada Inc. chính thức nộp đơn phá sản

"Đại gia" bán lẻ Sears Canada Inc. chính thức nộp đơn phá sản

VTV.vn - Sears Canada Inc. - một trong các tập đoàn bán lẻ lớn của Canada đã phải chính thức nộp đơn xin phá sản sau những nỗ lực bất thành trong việc tái cấu trúc.