tập đoàn bán lẻ

Nỗ lực đưa hàng Việt Nam vào siêu thị Italy

Nỗ lực đưa hàng Việt Nam vào siêu thị Italy

VTV.vn - Mục đích cuối cùng là đưa được hàng Việt Nam thẳng vào những kênh phân phối lớn nhất của Italy chứ không thông qua các kênh trung gian như trước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive