TV& VIDEO

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Đón Tết trên những giếng dầu...

Đón Tết trên những giếng dầu...

VTV.vn - Trên những giàn khoan giữa biển khơi, những cán bộ, công nhân dầu khí vẫn làm việc không ngừng nghỉ trong những ngày Tết.