TV& VIDEO

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Công Thương thanh tra 3 dự án yếu kém theo chỉ đạo của Chính phủ

Bộ Công Thương thanh tra 3 dự án yếu kém theo chỉ đạo của Chính phủ

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Công Thương đã khẩn trương ban hành các Quyết định thanh tra tại 3 dự án yếu kém của ngành.