TV& VIDEO

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Cấp điện trở lại cho một số khu vực bị bão số 12 đổ bộ

Cấp điện trở lại cho một số khu vực bị bão số 12 đổ bộ

VTV.vn - Điện đã được cấp trở lại cho một số khu vực trung tâm thành phố, thị trấn, thị tứ của 3 địa phương bị bão số 12 đổ bộ vào là Khánh Hòa, Phú Yên và Bình Định.