TV& VIDEO

Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hàng nghìn CBCNV tham gia Tuần lễ hồng

Hàng nghìn CBCNV tham gia Tuần lễ hồng

VTV.vn - Sáng 23/9, hàng nghìn cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên các đơn vị trực thuộc tại các tỉnh phía Nam đã tham gia Tuần lễ hồng hiến máu tình nguyện năm 2017.