TV& VIDEO

tập đoàn điện lực

EVN phải khẳng định vai trò trụ cột trong cung cấp điện

EVN phải khẳng định vai trò trụ cột trong cung cấp điện

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải khẳng định vai trò trụ cột trong việc bảo đảm đủ điện cho phát triển.