tập đoàn điện lực

Fitch Ratings xếp hạng EVN ở mức tín nhiệm tín dụng BB

Fitch Ratings xếp hạng EVN ở mức tín nhiệm tín dụng BB

VTV.vn - Fitch Ratings đã xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn ở mức BB đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN - Doanh nghiệp Nhà nước đầu tiên được Fitch Ratings xếp hạng.