TV& VIDEO

tập đoàn điện lực

Nhiều doanh nghiệp Nhà nước bắt đầu được bán vốn

Nhiều doanh nghiệp Nhà nước bắt đầu được bán vốn

VTV.vn - Trong ngày giao dịch 6/3, nhiều hoạt động bán vốn Nhà nước qua phương thức khớp lệnh sẽ được thực hiện.