TV& VIDEO

tập đoàn Gazprom

8 nhà sản xuất dầu mỏ dẫn đầu thế giới gây ô nhiễm lớn hơn cả Mỹ

8 nhà sản xuất dầu mỏ dẫn đầu thế giới gây ô nhiễm lớn hơn cả Mỹ

VTV.vn - Theo một nghiên cứu tại Anh, 8 nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới đã thải lượng ô nhiễm lớn hơn lượng ô nhiễm cả nước Mỹ gây ra.