TV& VIDEO

Tập đoàn Thái Lan

Hai tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc và Thái Lan hợp tác đầu tư

Hai tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc và Thái Lan hợp tác đầu tư

VTV.vn - Hai tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc và Thái Lan sẽ đầu tư 500 triệu USD để thành lập hai liên doanh tại Thái Lan.