TV& VIDEO

Tập đoàn Tôn Hoa Sen

Xuất khẩu lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm sang Mỹ

Xuất khẩu lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm sang Mỹ

VTV.vn - Lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm của Tập đoàn Tôn Hoa Sen vừa rời cảng xuất sang thị trường Mỹ.