TV& VIDEO

tập huấn nghiệp vụ

Bộ Nội vụ triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử các cấp

Bộ Nội vụ triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử các cấp

VTV.vn - Sáng nay (25/3), tại TT Huế, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai Luật tổ chức chính quyền địa phương và nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử.