TV& VIDEO

tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc

Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

Mỹ - Hàn Quốc tập trận chung

VTV.vn - Ngày 6/7, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành tập trận chung nhằm tăng cường phối hợp hoạt động quân sự giữa hai nước.