TV& VIDEO

tập trận Hổ Mang Vàng

Mỹ tiếp tục tổ chức tập trận "Hổ mang Vàng" tại Thái Lan

Mỹ tiếp tục tổ chức tập trận "Hổ mang Vàng" tại Thái Lan

VTV.vn - Mỹ có kế hoạch tiếp tục tổ chức cuộc tập trận thường niên mang tên "Hổ mang Vàng" tại Thái Lan vào năm 2016.