TV& VIDEO

tàu cá

Bình Thuận xin đóng mới thêm 50 tàu cá theo NĐ 67

Bình Thuận xin đóng mới thêm 50 tàu cá theo NĐ 67

VTV.vn - Bình Thuận đã phê duyệt danh sách đăng ký đóng mới vượt chỉ tiêu 2 chiếc tàu cá, lên 154 chiếc và còn đang tiếp tục xin được đóng mới thêm 50 tàu cá.