TV& VIDEO

tàu nước ngoài

Bình Thuận: Sẵn sàng ứng cứu tàu nước ngoài mắc cạn gần đảo Phú Quý

Bình Thuận: Sẵn sàng ứng cứu tàu nước ngoài mắc cạn gần đảo Phú Quý

VTV.vn - Bình Thuận đã chuẩn bị lực lượng cũng như phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu tàu vận tải Chemroad Journey khi có yêu cầu.