TV& VIDEO

Tàu thanh niên Đông Nam Á

Ấn tượng bộ ảnh diện quốc phục các nước Đông Nam Á của đại diện Việt Nam tại SSEAYP 2017

Ấn tượng bộ ảnh diện quốc phục các nước Đông Nam Á của đại diện Việt Nam tại SSEAYP 2017

VTV.vn - Bộ ảnh ấn tượng này do nhóm thanh niên Việt Nam tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản SSEAYP 2017 thực hiện nhằm kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.