TV& VIDEO

tàu tuần tra cao tốc

Trang bị 3 tàu hiện đại cho lực lượng chấp pháp trên biển

Trang bị 3 tàu hiện đại cho lực lượng chấp pháp trên biển

VTV.vn - Lực lượng chấp pháp trên biển vừa được trang bị thêm 2 tàu tuần tra cao tốc và 1 tàu vận tải đa năng tiếp dầu. Đây là 3/7 tàu đóng mới theo Nghị quyết 72 của QH khóa XIII.