TV& VIDEO

tàu vũ trụ

Trung Quốc lập kế hoạch khám phá mặt tối của Mặt Trăng

Trung Quốc lập kế hoạch khám phá mặt tối của Mặt Trăng

VTV.vn - Trung Quốc đang lên kế hoạch đáp tàu vũ trụ xuống mặt tối của mặt trăng trong năm 2018. Đây là điều mà chưa quốc gia nào thực hiện được.