TV& VIDEO

Tây Nguyên

Rộn ràng tiếng cồng chiêng những ngày đầu Xuân ở Tây Nguyên

Rộn ràng tiếng cồng chiêng những ngày đầu Xuân ở Tây Nguyên

VTV.vn - Đối với đồng bào Tây Nguyên, những ngày lễ hội không thể thiếu được tiếng cồng chiêng.