TV& VIDEO

Tây Nguyên

Nhiều bất cập các khu tái định cư ở Tây Nguyên

Nhiều bất cập các khu tái định cư ở Tây Nguyên

VTV.vn - Do nhiều nguyên nhân khác nhau, những năm qua các khu tái định cư vẫn còn tồn tại nhiều bất cập khiến cho đồng bào Tây Nguyên vẫn chưa thể an cư.