TV& VIDEO

Tây Tây Bắc

Áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông

Áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông

VTV.vn - Đến 13h ngày mai (24/9), tâm áp thấp nhiệt đới cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông, cường độ mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9.