Tây Tây Bắc

Bão số 4 đi vào đất liền Nghệ An - Quảng Bình trong 24 đến 48 giờ tới

Bão số 4 đi vào đất liền Nghệ An - Quảng Bình trong 24 đến 48 giờ tới

VTV.vn - Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 15km/h, đi vào đất liền Nghệ An - Quảng Bình.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive