TV& VIDEO

TCT Nhà nước

38 tập đoàn, TCT nhà nước làm ăn thua lỗ lớn

38 tập đoàn, TCT nhà nước làm ăn thua lỗ lớn

VTV.vn - Kết quả kiểm toán về tình hình tài chính năm 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, hàng loạt tập đoàn, TCT Nhà nước hiệu quả hoạt động giảm sút, thua lỗ.