TV& VIDEO

tế bào gốc

Thiếu hành lang pháp lý để phát triển công nghệ tế bào gốc

Thiếu hành lang pháp lý để phát triển công nghệ tế bào gốc

VTV.vn - Theo các chuyên gia, tiềm năng phát triển kinh tế - tế bào gốc còn bỏ ngỏ do thiếu hành lang pháp lý.