TV& VIDEO

tế bào thần kinh

Công nghệ thông minh giúp đánh giá đúng nhu cầu mua sắm

Công nghệ thông minh giúp đánh giá đúng nhu cầu mua sắm

VTV.vn - Công nghệ thông minh sẽ giúp người dùng đánh giá đúng nhu cầu mua sắm của bản thân.