tê giác

Chú tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng trên thế giới qua đời

Chú tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng trên thế giới qua đời

VTV.vn - Sudan, con tê giác trắng phương Bắc đực cuối cùng trên thế giới đã qua đời tại khu bảo tồn Ol Pejeta ở Kenya.