Telefilm

Khán giả nhí tròn mắt theo dõi MC Trần Ngọc làm "ảo thuật" tại Ngày trải nghiệm VTV7

Khán giả nhí tròn mắt theo dõi MC Trần Ngọc làm "ảo thuật" tại Ngày trải nghiệm VTV7

VTV.vn - Ngày trải nghiệm VTV7 và MC Trần Ngọc đã mang đến cho các bạn nhỏ từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.