TV& VIDEO

tem chống sách giả

Loạn tem chống sách giả, cơ quan chức năng lúng túng trong xử lý

Loạn tem chống sách giả, cơ quan chức năng lúng túng trong xử lý

VTV.vn - Có gần 50% tem chống sách giả trên thị trường là tem in lậu và hiện các cơ quan chức năng vẫn lúng túng trong việc xử lý.