TV& VIDEO

tem đặc biệt

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

Phát hành đặc biệt bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan”

VTV.vn - Bộ tem “Tem phát hành chung Việt Nam - Thái Lan” được phát hành đúng dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.