TV& VIDEO

Tencent

Mỹ dẫn đầu thế giới về các công ty công nghệ số

Mỹ dẫn đầu thế giới về các công ty công nghệ số

VTV.vn - Mỹ chiếm tới 45/100 công ty công nghệ toàn cầu, những công ty này đều có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ USD trở lên. Đây là thống kê của tập đoàn truyền thông Thomson Reuters.