TV& VIDEO

Thác Bản Giốc

Khai mạc Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc

Khai mạc Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc

VTV.vn - Ngày 7/10, tại Cao Bằng, Lễ hội du lịch Thác Bản Giốc và Liên hoan hát then, đàn tính tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2017 chính thức khai mạc.