TV& VIDEO

Thác Bản Giốc

Thiếu đầu tư khiến du lịch thác Bản Giốc chưa chuyển mình

Thiếu đầu tư khiến du lịch thác Bản Giốc chưa chuyển mình

VTV.vn - Tuy có nhiều lợi thế từ thiên nhiên ban tặng nhưng du lịch thác Bản Giốc lại chưa thực sự phát triển.