thái độ phục vụ

Hầu hết cán bộ y tế nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi thái độ phục vụ

Hầu hết cán bộ y tế nhận thức được sự cần thiết phải thay đổi thái độ phục vụ

VTV.vn - Hầu hết nhân viên cán bộ y tế đã nhận thức và thấy được sự cần thiết phải thay đổi thái độ phục vụ vì nó gắn liền với lợi ích của mỗi cá nhân, mỗi bệnh viện.