TV& VIDEO

Thái Nguyên

Thông tin vỡ đập hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên là bịa đặt

Thông tin vỡ đập hồ Núi Cốc ở Thái Nguyên là bịa đặt

VTV.vn - Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên khẳng định thông tin vỡ đập hồ Núi Cốc gây ngập ở Thái Nguyên là bịa đặt.