TV& VIDEO

Thái Sơn Nam

HLV trưởng Trương Quốc Tuấn: ĐT Futsal nữ Quốc gia đã sẵn sàng cho SEA Games 29

HLV trưởng Trương Quốc Tuấn: ĐT Futsal nữ Quốc gia đã sẵn sàng cho SEA Games 29

Sau 2 giai đoạn tập huấn trong nước và tập huấn nước ngoài tại Nhật Bản, ĐT Futsal nữ Quốc gia đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho SEA Games 29.