thăm dò ý kiến

Người dân Ukraine chuẩn bị bầu cử Tổng thống

Người dân Ukraine chuẩn bị bầu cử Tổng thống

Cuộc bầu cử Tổng thống được xem là bước đi quan trọng đối với Chính phủ tạm quyền Ukraine trong việc khôi phục sự ổn định và hợp pháp hóa trật tự chính trị mới của đất nước.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive