tham dự World Cup

Nga siết chặt việc đánh giả ảo ngành dịch vụ trước mùa World Cup

Nga siết chặt việc đánh giả ảo ngành dịch vụ trước mùa World Cup

VTV.vn - Từ giờ đến khi khai mạc World Cup, Nga sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát các đơn vị kinh doanh lưu trú lợi dụng tăng giá và quảng cáo phóng đại.