TV& VIDEO

Tham tán kinh tế

Việt Nam cam kết hội nhập quốc tế khi tham gia TPP

Việt Nam cam kết hội nhập quốc tế khi tham gia TPP

VTV.vn - Tham gia TPP, Việt Nam gửi tín hiệu hợp tác quan trọng tới thế giới. Đây là tuyên bố của ông John Hill, Tham tán kinh tế, Đại sứ quán Mỹ tại Vi