TV& VIDEO

Thâm hụt ngân sách

Thượng viện Mỹ ủng hộ kế hoạch cải cách thuế của tổng thống

Thượng viện Mỹ ủng hộ kế hoạch cải cách thuế của tổng thống

VTV.vn - Chương trình cải cách thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt qua một rào cản quan trọng sau khi Thượng viện Mỹ thông qua kế hoạch ngân sách 2018.