TV& VIDEO

thẩm phán Tòa án

Hủy 10 bản án đã có hiệu lực pháp luật

Hủy 10 bản án đã có hiệu lực pháp luật

VTV.vn - Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị, hủy 10 bản án để điều tra hoặc xét xử lại theo quy định của pháp luật.