TV& VIDEO

thảm thực vật

Nguy cơ lũ lụt gia tăng do phát triển kinh tế rừng thiếu bền vững

Nguy cơ lũ lụt gia tăng do phát triển kinh tế rừng thiếu bền vững

VTV.vn - Việc phát triển rừng kinh tế ở không ít địa phương đã làm tăng thêm nguy cơ lũ lụt. Nguyên nhân bắt nguồn từ cách trồng rừng và nhất là khai thác rừng trồng thiếu bền vững