TV& VIDEO

tháng 8

CPI tháng 8 tăng 0,22%

CPI tháng 8 tăng 0,22%

Theo Tổng cục Thông kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,22% so với tháng trước và tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước.