TV& VIDEO

tháng cao điểm vì người nghèo

Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2015

Phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2015

VTV.vn - Lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo năm 2015 đã được diễn ra sáng nay (16/10).