TV& VIDEO

thành công

Lamborghini lập kỷ lục doanh số 2014

Lamborghini lập kỷ lục doanh số 2014

Lamborghini đã lập kỷ lục mới về doanh số trong năm 2014 với 2.530 siêu xe được bán tới khách hàng, tăng 19% so với năm 2013.