TV& VIDEO

thanh long ruột đỏ

Có hay không thanh long "trái miền" bơm chất kích thích ở Vĩnh Phúc?

Có hay không thanh long "trái miền" bơm chất kích thích ở Vĩnh Phúc?

VTV.vn - Thanh long ruột đỏ những tưởng chỉ có ở miền Nam đang trở thành thứ nông sản nổi bật ở Vĩnh Phúc. Thực hư câu chuyện này ra sao?