TV& VIDEO

thanh long

New Zealand hỗ trợ Việt Nam phát triển thanh long

New Zealand hỗ trợ Việt Nam phát triển thanh long

VTV.vn - Các chuyên gia đến từ New Zealand sẽ hướng dẫn cho người nông dân Việt Nam kỹ năng trồng các giống thanh long mới.