TV& VIDEO

thanh niên tiêu biểu

Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

VTV.vn - Ngày 18/9, Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ tư đã được tổ chức tại Hà Nội.