TV& VIDEO

Thành phố cảng

Thành phố cảng Charleston, Mỹ thu hút hơn 130 tập đoàn tên tuổi

Thành phố cảng Charleston, Mỹ thu hút hơn 130 tập đoàn tên tuổi

VTV.vn - Charleston là 1 trong 5 thành phố lớn nhất ở Mỹ. Có cảng biển, sân bay, Charleston đã thu hút hơn 130 tập đoàn, công ty có tên tuổi trên thế giới đến đầu tư.