TV& VIDEO

Thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm ở 2 nhà máy thép

Đà Nẵng: Sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm ô nhiễm ở 2 nhà máy thép

VTV.vn - Sáng 21/12, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo cuối năm 2016, thông báo một số kết quả đạt được trong năm qua.